Home arrow บทความ arrow เส้นทางก๋วยเตี๋ยวอนามัย
เส้นทางก๋วยเตี๋ยวอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

         กว่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวอนามัย ไม่ว่าสูตรเด็ด เมนูใดก็ตาม ให้เราได้รับประทาน ได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัยในระยะยาว มีเส้นทางและขั้นตอนมากมาย หากนึกมองย้อนกลับไป จากชามก๋วยเตี๋ยวที่เรากำลังจะรับประทาน ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆชามนั้น ประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้าง ตั้งแต่เส้นก๋วยเตี๋ยว ผักหรือถั่วงอก เนื้อหมู ลูกชิ้น น้ำซุปปรุงรส และผักสดที่ใช้โรยหน้า จนถึงพริก กระเทียม น้ำส้ม น้ำปลา ที่ผู้รับประทานปรุงแต่งเอง หากไม่คิดอะไรใส่อะไๆเข้าไปได้ทั้งนั้น อนาคตคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพอนามัยอีกต่อไป เครื่องยนต์รถยนต์ยังต้องเลือกน้ำมันและการดูแลบำรุงรักษา สุขภาพอนามัยยิ่งต้องดูแล ก๋วยเตี๋ยวชามนี้ที่เราจะรับประทาน จึงต้องเลือกจาก ร้านนี้แหละ...ที่สะอาด ปลอดภัย  ซึ่งต้องสังเกตขั้นต้นดังนี้

ข้อที่ 1  สถานที่ปรุง/จำหน่ายสะอาดหรือแผงลอย มีสภาพดี เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60  เซนติเมตร และตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีโอกาสทำให้อาหารปนเปื้อน เช่น กองขยะ หน้าห้องส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

ข้อที่ 2 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาง่ายๆจากเครื่องปรุงที่ร้านใช้ มีมาตรฐานหรือไม่โดยเฉพาะเครื่องหมาย อย.หรือ แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่หน่วยราชการสาธารณสุขรับรอง หริอมีป้ายอาหารปลอดภัย Food Safety

ข้อที่ 3  ภาชนะ/อุปกรณ์ทีใช้ สะอาด ชามจาน มีการคว่ำเก็บเป็นระเบียบ  ถ้ามีที่ล้างภาชนะควรมีการล้าง 3 ขั้นตอนหรือมีอ่างล้างจาน 3 ตอน  ภาชนะใส่เครื่องปรุงและภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ใช้จาน ชาม ที่ทาสีบริเวณที่สัมผัสอาหาร

ข้อที่ 4  ผู้ปรุง/จำหน่ายแต่งกายสะอาด มือสะอาด ตัดเล็บสั้น สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมมิดชิด มีความระมัดระวังในการหยิบจับอาหาร เช่น ใช้ที่คีบจับอาหารที่สุกแล้ว

ข้อที่ 5  รักษาสิ่งแวดล้อม มีการเก็บรวบรวมขยะ ทิ้งเป็นระบบไม่เรี่ยราด

เราจะได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวที่สะอาดปลอดภัยเพราะมีการป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค

การเตรียม ปรุง/จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว  ซึ่งการตรวจสอบและการลดการปนเปื้อนในขั้นตอนอื่นๆ ดังนี้

      1.เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ในแต่ละท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร คอยตรวจสอบให้ความรู้ คำแนะนำ ตั้งแต่ก่อนจะเปิดกิจการว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ เมื่อเปิดกิจการไปแล้วอาจมีการตรวจสถานประกอบการให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การเลือก การล้าง การปรุง ทำให้มั่นใจได้ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีความสะอาดปลอดภัย และมั่นใจได้ถ้าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและใส่ใจในการปฏิบัติตามเพื่อลดการปนเปื้อนในการปรุงประกอบอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว

      2.การควบคุมการผลิตวัตถุดิบจากแหล่งผลิตให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ซึ่งมีหลายหน่วยงานคอยควบคุม ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกซื้อวัตถุดิบ เครื่องปรุง (มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน) เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และมีการใส่สารกันเสียในปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐาน

      3.การควบคุมการจำหน่ายในตลาดสด อาหารสด อาหารแห้งที่จำหน่ายในตลาดสดมีการควบคุมและตรวจสอบสารปนเปื้อน ตั้งแต่ผักสด เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เส้นก๋วยเตี๋ยว โดยเจ้าของตลาดเป็นผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบด้วยตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารสดในตลาดที่ผู้ประกอบการเลือกเป็นวัตถุดิบในชามก๋วยเตี๋ยวมีความปลอดภัย

                  สุดท้ายผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกบริโภคต้องมีหลัก ไม่เลือกตามอารมณ์ ไม่เลือกบริโภคตามกระแส และเลือกโดยคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยมากขึ้น

    

Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม


ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552

Who's Online
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไปออนไลน์