Home arrow แบบฟอร์มงาน คบส. arrow ดาวน์โหลดฟอร์ม kbs
ดาวน์โหลดฟอร์ม kbs

แบบฟอร์มงานคุ้มครองผู้บริโภค

แบบฟอร์มยา

แบบคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย 1)
แบบคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย 2)
แบบคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย 3)
แบบคำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย 4)
แบบคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย 14)
แบบชุดยื่นคำขอขายยาแผนปัจจุบัน(การเตรียมเอกสาร ขย1)

แบบฟอร์มผลิตอาหาร

แบบข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ
แบบคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร_อ1
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ3
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ4 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร_อ17 ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ1
เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ2
แบบคำขออนุญาตใช้ฉลาก_สบ3 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สบ 5 (แบบใหม่) !!new!! เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)1 ดาวน์โหลด
ใบจดทะเบียน_แจ้งรายละเอียดอาหาร_สบ5 เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว) ดาวน์โหลด
เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)  ดาวน์โหลด
เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ. 5-2)  ดาวน์โหลด
เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)  ดาวน์โหลด
เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)  ดาวน์โหลด

แบบตรวจ GMP

แบบแบบตรวจGMPน้ำดื่ม
แบบคำแบบตรวจGMPอาหาร

 

 

 

 


ไม่มีบทความในประเภทนี้

    

Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม


ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552

Who's Online
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์