Home arrow แบบฟอร์มงาน คบส. arrow ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แบบตรวจร้านอาหาร
แบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร
แบบตรวจโรงอาหารในสถานศึกษา
แบบตรวจโรงครัวโรงพยาบาล
แบบตรวจมินิมาร์ท
แบบตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ ประเภทที่ 1
แบบตรวจประเมินตลาดสด ประเภทที่ 2
แบบสำรวจแผงจำหน่ายอาหารสด
แบบขอป้ายรับรองอาหารปลอดภัย(ป้ายทอง)
แนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัย
มาตรฐานเมนูชูสุขภาพ

 


ไม่มีบทความในประเภทนี้

 • ดาวน์โหลดฟอร์ม kbs  ( 0 รายการ )

  แบบฟอร์มงานคุ้มครองผู้บริโภค

  แบบฟอร์มยา

  แบบคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย 1)
  แบบคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ (ขย 2)
  แบบคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย 3)
  แบบคำขออนุญาตขายยาส่งแผนปัจจุบัน (ขย 4)
  แบบคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขย 14)
  แบบชุดยื่นคำขอขายยาแผนปัจจุบัน(การเตรียมเอกสาร ขย1)

  แบบฟอร์มผลิตอาหาร

  แบบข้อมูลผู้ติดต่อและสถานประกอบการ
  แบบคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร_อ1
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ3
  แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร_อ4 
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร_อ17 ดาวน์โหลด
  แบบคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ1
  เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)
  แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ2
  แบบคำขออนุญาตใช้ฉลาก_สบ3 ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์ม สบ 5 (แบบใหม่) !!new!! เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว)1 ดาวน์โหลด
  ใบจดทะเบียน_แจ้งรายละเอียดอาหาร_สบ5 เวลาสั่งพิมพ์กรุณาพิมพ์หน้าหลัง (แบบฟอร์มเป็นแผ่นเดียว) ดาวน์โหลด
  เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)  ดาวน์โหลด
  เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ. 5-2)  ดาวน์โหลด
  เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)  ดาวน์โหลด
  เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)  ดาวน์โหลด

  แบบตรวจ GMP

  แบบแบบตรวจGMPน้ำดื่ม
  แบบคำแบบตรวจGMPอาหาร

   

   

   

   

    

Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม


ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552

Who's Online
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไปออนไลน์