ภารกิจ
         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ มีบทบาท ภารกิจการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  ดังนี้
   1. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนา กิจกรรมต่างๆ ด้านอาหารปลอดภัย 
   2. ตรวจแนะนำ แผงจำหน่ายอาหารสด ให้ปลอดจากสารปนเปื้อน
   3. ตรวจประเมินร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย
   4. พัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ
   5.พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารและน้ำดื่มให้ผ่านเกณฑ์ GMP
   6. จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
   7. ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร
   8. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


ไม่มีบทความในประเภทนี้

    

Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม


ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552

Who's Online
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไปออนไลน์